Thứ Năm đầu tháng, Tuần XIII Thường Niên – Chúa có...

Lời Chúa: Mt 9, 1-8 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho...

Thứ Tư tuần XIII Thường Niên – Chúa chữa 2 người...

Lời Chúa: Mt 8,28-34 Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ...

Thứ 3 tuần XIII Thường niên: THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ,...

Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con...

Thứ Hai tuần XIII Thường Niên:

Lời Chúa: Mt 8, 18-22 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên...

Chúa Nhật XIII Thường Niêm Năm B: Đích đến của đức...

Lời Chúa: Mc 5, 21-43 Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh...

Thứ 7 tuần XII Thường Niên: Hãy tỏ ra khiêm nhường...

Lời Chúa: Mt 8, 5-17 Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng...

Thứ Sáu tuần XII Thường Niên – Chữa người phong cùi

Lời Chúa: Mt 8, 1-4 Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà...

Thứ Năm tuần XII Thường Niên – SINH NHẬT THÁNH GIOAN...

Lời Chúa: Lc 1, 57-66. 80 Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã...

Thứ Ba tuần 12 thường niên. Thi hành điều muốn người...

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (7,6.12-14) 6 Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Của thánh, đừng quăng cho chó;...

Thứ Hai tuần 12 thường niên. Thánh Lu-y Gôndaga, tu sĩ....

Lời Chúa: Mt 7, 1-5 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét....

Thứ Bảy tuần 11 thường niên. Tin vào Chúa quan phòng

Lời Chúa: Mt 6, 24-34 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc...

Thứ Sáu tuần 11 thường niên. Kho tàng trên trời

Lời Chúa: Mt 6, 19-23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới...

Thứ Năm tuần 11 thường niên. Lời cầu nguyện của Chúa...

Lời Chúa: Mt 6, 7-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân...

Thứ Tư tuần 11 thường niên. Đạo đức thực sự vì...

Lời Chúa: Mt 6, 1-6, 16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công...

Thứ Ba tuần 11 thường niên. Yêu thương kẻ thù, để...

Lời Chúa: Mt 5, 43-48 Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: "Ngươi hãy yêu thân nhân, và...

Thứ Hai tuần 11 thường niên. Ðừng báo thù

Lời Chúa: Mt 5, 38-42 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền...

Chúa Nhật tuần 11 Thường Niên năm B. Nước Thiên Chúa...

Lời Chúa: Mc 4,26-34 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này : “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một...

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Mẫu mực trong...

Lời Chúa: Lc 2, 41-52 Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa...

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn...

Lời Chúa: Ga 19, 31-37 Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để tránh cho các tử thi không còn treo trên thập giá trong...

Thứ Năm tuần 10 thường niên. Phải sống công chính hơn

Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ...