Thứ Năm tuần V Phục Sinh – THÁNH MATTHIA, Tông Đồ...

Lời Chúa: Ga 15, 9-17 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến...

Thứ Tư tuần V Phục Sinh – Sự kết hiệp thâm...

LỜI CHÚA: Ga 15, 1-8 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người...

Thứ Ba tuần V Phục Sinh – Hiệp nhất và Bình...

Lời Chúa: Ga 14, 27-31a Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban...

Thứ Hai tuần V Phục Sinh – Những giới hạn

Lời Chúa: Ga 14, 21-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ,...

Chúa Nhật tuần V Phục sinh năm A – Con đường...

Lời Chúa: Ga 14, 1-12 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con...

Thứ Bảy tuần IV Phục Sinh – Cầu nguyện nhân danh...

LỜI CHÚA : Ga 14, 7-14 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha...

Thứ Sáu tuần IV Phục Sinh – Ðường về quê trời

Lời Chúa: Ga 14, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên...

Thứ Năm tuần IV Phục Sinh – Củng cố đức tin

Lời Chúa: Ga 13, 16-20 Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: "Thật, Thầy bảo thật các con:...

Thứ Tư tuần IV Phục Sinh – Ðức tin là ánh...

Lời Chúa: Ga 12, 44-50 Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng...

Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh – Thắc mắc đến bao...

Lời Chúa: Ga 10, 22-30 Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ...

Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh – Mục tử nhân lành

Lời Chúa: Ga 10, 11-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên....

Chúa Nhật tuần 4 PHỤC SINH năm A – Chúa Chiên...

Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi,...

Thứ Bảy, tuần III Phục sinh – Biết chọn lựa

Lời Chúa: Ga 6, 60-69 Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Tự...

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 3 Phục Sinh – Thánh Giuse...

* Là một người thợ ở làng Galilê, thánh Giuse là mẫu gương người Kitô hữu phải noi theo để chu toàn các bổn...

Thứ Năm tuần III Phục Sinh – Tin vào Lời Chúa...

Lời Chúa: Ga 6, 44-51 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: "Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai...

Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh – Thánh Catarina Siêna, trinh...

Lời Chúa: Ga 6, 35-40 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta,...

Thứ Ba tuần III Phục Sinh – Bánh trường sinh

Lời Chúa: Ga 6, 30-35 Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài?...

Thứ Hai tuần III Phục Sinh – Tin vào Đấng Thiên...

Lời Chúa: Ga 6, 22-29 Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có...

Chúa Nhật tuần III Phục Sinh năm A – Hai môn...

Lời Chúa: Lc 24, 13-35 Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Giêrusalem độ...

Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh – Thánh MÁC-CÔ, Tác giả...

Lời Chúa: Mc 16, 15-20 Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian,...