Thứ Tư tuần 10 thường niên. Kiện toàn lề luật

Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề...
Muối và Ánh sáng

Thứ Ba tuần 10 thường niên. Muối và Ánh Sáng

Lời Chúa: Mt 5, 13-16 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người...

Thứ Hai tuần 10 thường niên. Phúc thay!

Lời Chúa: Mt 5, 1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn...

Chúa nhật tuần 10 Thường Niên năm B. Lễ Mình Máu...

Lời Chúa: Mc 14,12-16.22-26 Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ...

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 9 thường niên. Thánh Bôniphát, giám...

Lời Chúa: Mc 12, 38-44 Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật...

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 9 thường niên. Lời Chúa ứng...

Lời Chúa: Mc 12, 35-37 Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: "Sao các luật sĩ lại nói Ðấng Cứu...

Thứ Năm đầu tháng, tuần 9 thường niên. Thánh Carôlô Loan-ga...

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn,...

Thứ Tư tuần 9 thường niên. Thiên Chúa sự sống

Lời Chúa: Mc 12, 18-27 Khi ấy, có ít người phái Sađốc đến cùng Chúa Giêsu; phái này không tin có sự sống lại và...

Thứ Ba tuần 9 thường niên. Thánh Giúttinô, tử đạo. Lễ...

Lời Chúa: Mc. 12, 13-17 Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu...

Thứ Hai tuần 9 thường niên – ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG...

Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà...

Chúa nhật 30/05/2021, lễ Chúa Ba Ngôi, lễ trọng, sự hợp...

Lời Chúa: Mt 28,16-20 Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông...

Thứ Bảy tuần 8 thường niên. Ai hơn ai?

Lời Chúa: Mc 11, 27-33 Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền...

ĐTC Phanxicô: Chúng ta muốn để lại cho con em mình...

Ngày 25/5, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp video nhân dịp Bộ Phục vụ Phát triển Con người toàn diện công bố...

Thứ Sáu tuần 8 thường niên. Trả lại ý nghĩa đền...

Lời Chúa: Mc 11, 11-26 (Khi nghe dân chúng hoan hô), Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, lên đền thờ và sau khi đã đưa mắt...

Thứ Năm tuần 8 thường niên. Chữa người mù Bartimê

Lời Chúa: Mc 10, 46-52 Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ, và một đám đông, thì có con...

Thứ Tư tuần 8 thường niên. Thánh Philipphê Nêri, linh...

Lời Chúa: Mc 10, 32-45 Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và...

Thứ Ba tuần 8 thường niên. Sẽ được gấp trăm

Lời Chúa: Mc 10, 28-31 Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?" Chúa Giêsu trả...

Thứ Hai. Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ

Lời Chúa: Ga 19, 25-27 Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có mẹ Người, cùng với chị mẹ Người là bà Maria, vợ...

Chúa nhật lễ Hiện Xuống Năm B: Thánh Thần Sự Sống

THÁNH THẦN SỰ SỐNG Một cha sở già miền núi ở đảo Sicilia nước Ý có thói quen dùng nhiều ví dụ cụ thể...

Chúa nhật 23-05-2021. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20,19-23) Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp...