Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 2, 2022
Trang chủSUY NIỆMSuy niệm Chúa nhật

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 25 Thường Niên năm C

LỜI CHÚA: LC 16,1-13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người...

Mầu nhiệm con người (Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C)

Lời Chúa: Ga 13,31-35 Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng...

Chúa nhật 3 Phục sinh năm C. Tình yêu của Đấng Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 21,1-19 Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như...

CHÚA NHẬT PHỤC SINH Năm C – Chúa đã sống lại!

Lời Chúa: Ga 20, 1-9 Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá...

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY Năm C – Ai trong các ông sạch tội?

Lời Chúa: Ga 8, 1-11 Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân...

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY Năm C – Người Cha nhân hậu

Lời Chúa: Lc 15, 1-3. 11-32 Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng;...

Hãy tha thứ để được thứ tha- Chúa Nhật 7 TN, Năm C

Theo tính tự nhiên và trong nhiều nền văn hóa, người ta thường dạy những người thuộc cấp hãy yêu bạn hữu và ghét...

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 2 Thường Niên năm C: Người đổi thay tất cả

Lời Chúa: Ga 2, 1-11 Khi ấy, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và...

Sứ vụ Đấng Mê-si-a (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C)

Lời Chúa: Lc 3, 15-16. 21-22 Khi ấy, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an...

Những đôi mắt hiển linh (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiển Linh)

Lời Chúa: Mt 2,1-12 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ Phương...

BÀI MỚI NHẤT