Thứ Bảy, Tháng Sáu 15, 2024

Thông điệp về việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu của Đức Thánh Cha Piô XII

Thông điệp về việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu của Đức Thánh Cha Piô XII gửi các Tổng Giám Mục, các Giám Mục...

Thông Điệp Rerum Novarum (Tân Sự) Của ĐGH Lê-ô XIII (Ngày 15-05-1891)

THÔNG ĐIỆP RERUM NOVARUM (TÂN SỰ) CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊ-Ô XIII Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIII GIỚI THIỆU THÔNG ĐIỆP Sau một thế kỷ xuất hiện kể từ...

DANH MỤC

BÀI MỚI NHẤT