Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024

Trái Tim vì yêu

Ngàn đời thánh giá vẫn dương cao Giê-su Thánh Tử vẫn thì thào Thánh Tâm từ ái chịu đâm thấu Máu nước, nguồn ơn, quá dạt dào.   Vì...

DANH MỤC

BÀI MỚI NHẤT