Monday, September 20, 2021
Trang chủ TÌM HIỂU ƠN GỌI

TÌM HIỂU ƠN GỌI

Ơn gọi Samuel – Kiểu mẫu ơn gọi người tu sĩ

ƠN GỌI SAMUEL – KIỂU MẪU ƠN GỌI NGƯỜI TU SĨ Vì Covid 19 với chỉ thị 16 “Ai ở đâu ở yên đó” hay...

Kỳ tuyển vào Thỉnh viện của 14 anh em Đệ tử...

Tiến thân trong đời sống ơn gọi dâng hiến là một hành trình xuyên suốt qua từng giai đoạn. Ở đó, mỗi ứng sinh...

Tìm hiểu ơn gọi

Dòng Thánh Tâm Huế được Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys – Giám mục Giáo phận Huế thành lập vào ngày 09/10/1925. SỨ MẠNG Với...

Thánh lễ Khấn Dòng Thánh Tâm Huế 2020

Trong niềm tin tưởng và phó thác vào tình yêu Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng mà Anh em đã xác tín: “Ngài đã quyến...

Giai đoạn huấn luyện

Mục đích đầu tiên của việc huấn luyện là giúp các ứng sinh và các khấn sinh khám phá, thủ đắc và đào sâu...