Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024

Đức Thánh Cha: Hoạt động tình nguyện là một ân sủng Thiên Chúa

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến các tình nguyện viên của Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023. Ngài cám ơn...

Toà Thánh kêu gọi hỗ trợ ngư dân và bảo vệ đại dương

Đức Hồng Y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, gửi sứ điệp nhân Ngày Thuỷ sản Thế...

DANH MỤC

BÀI MỚI NHẤT