Với Thánh Lễ chiều Thứ Năm- Lễ Tiệc Ly, Giáo Hội bước vào Tam Nhật Thánh. Trong Thánh Lễ này, Giáo hội tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể và Bí tích Truyền Chức Thánh. Cũng trong Bữa Tiệc Ly, qua việc rửa chân đầy khiêm tốn dành cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã để lại cho nhân loại “giới răn mới” là yêu thương, phục vụ.

Vào lúc 19h00, thứ Năm ngày 06/04/2023, tại nhà thờ Dòng Thánh Tâm Huế, Cha Giuse Nguyễn Văn Thắng, CSC, Quản xứ Giáo xứ Bến Ngự đã chủ tế Thánh Lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh- Lễ Tiệc Ly. Hiệp dâng Thánh Lễ còn có sự hiện diện của của Quý cha trong Tu viện Trung Ương, Qúy Tu sĩ nam nữ, các em Đệ tử, Dự tu, Lưu trú sinh, các bạn sinh viên Công giáo cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Trong giây phút trang nghiêm và cảm động nhất của Bữa Tiệc Ly trước khi chịu hiến tế chính mình, Chúa Giêsu đã qùy xuống rửa chân cho các môn đệ. Theo luật Do Thái, việc rửa chân là việc thấp hèn của người đầy tớ. Chính vì yêu thương mà Ngài đã hạ mình xuống như một người đầy tớ phục vụ đến từ bỏ bản thân. Đồng thời, qua cử chỉ khiêm nhường đó, Ngài dạy mỗi người chúng ta: “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”, đó là biết nhìn thấy Chúa nơi anh em, biết yêu thương phục vụ anh em như chính Chúa đã nên như người phục vụ.Linh mục chủ tế làm lại chính việc mà Chúa Giêsu đã làm là rửa chân cho các môn đệ.

Sau lời nguyện hiệp lễ, phụng vụ được tiếp tục bằng việc rước kiệu rước Mình Thánh Chúa qua Nhà Tạm phụ và bắt đầu cho những giờ chầu Thánh Thể canh thức của cộng đoàn.

Cuộc rước có tính cách long trọng là vì Giáo Hội muốn đón mừng kỷ niệm ngày Chúa Kitô lập Bí tích Thánh Thể: Bí tích Tình Yêu của Chúa đối với nhân loại.

Trong bầu khí thánh thiêng, cộng đoàn yên lặng chầu, cầu nguyện trước Thánh Thể và suy gẫm về những lời sau cùng của Chúa Giêsu trước khi Ngài bước vào Cuộc Khổ Nạn.

Ban Truyền Thông Dòng Thánh Tâm Huế