Chứng nhân

166
Con đã được sai đi làm nhân chứng
Tỏ cho muôn loài có Chúa trên cao,
Cha toàn năng, Đấng Sáng tạo tình yêu,
Đã từ hư vô gọi ra tất cả,
Đã chỉ đường cho vạn loài tiến hóa
Đã dấn thân vào lịch sử thế trần.
Con đã được sai đi làm chứng nhân
Cho Đức Kitô, con người bất tử,
Vị Thiên Chúa đã đi vào lịch sử,
Nhà giải phóng vĩ đại nhất mọi thời,
Lý tưởng tuyệt vời, gương mẫu đáng noi,
Đem ý nghĩa cho niềm đau sự chết.
Con đã được sai đi làm nhân chứng,
Giữa hận thù, cho bác ái tình thương,
Một tình thương vượt thắng mọi bản năng,
Đạp đổ mọi hàng rào phân chia biên giới,
Bao phủ xác hồn, hiệu năng, không mệt mỏi,
Là quy luật của thế giới nhân trần.
Con đã được sai đi làm chứng nhân
Cho chân lý vẹn toàn, phương phi, kỳ vĩ,
Thỏa mãn cõi lòng, gồm thâu lý trí,
Bao trùm quá khứ, hiện tại, tương lai,
Liên hệ đến cá nhân và xã hội loài người,
Chân lý bất khuất, là tình yêu trong cuộc sống.
Con đã được sai đi làm nhân chứng
Cho Hội Thánh, cộng đoàn của tình thương,
Bệnh viện lớn chữa trị các tâm hồn,
Thân thể Đức Kitô nhiệm mầu vĩ đại,
Cùng đích cuộc tiến hóa của thế giới
Điểm hội tụ của vũ trụ nhân trần.
Con đã được sai đi làm chứng nhân
Cho sự sống hạnh phúc, dư tràn, bất diệt,
Một sự sống vượt bến bờ cõi chết,
Sự hoàn tất công việc chốn gian trần,
Bước triển nở mọi đức hạnh, tình thương,
Là muôn đời mến yêu trong Thiên Chúa.
Và con sẽ ra đi làm nhân chứng,
Bằng ngôn từ, bằng miệng lưỡi truyền loan,
Lời bỏng cháy xuất phát tự tâm hồn
Đang hừng hực lửa kính tin, cậy, mến.
Và con sẽ ra đi làm nhân chứng,
Bằng gương soi, bằng cả tấm lòng vàng,
Khi ngôn từ chẳng còn được phép vang
Giữa cuộc đời, trên quảng trường hè phố.
Con sẽ làm chứng nhân bằng gian khổ,
Bằng chấp nhận những oán ghét căm hờn
Do bạo quyền ác ý của trần gian,
Với tấm lòng không oán than, thù hận.
Con sẽ làm chứng nhân bằng im lặng
Không nhân nhượng, không thỏa hiệp, a tòng
Những thế lực bất chính, để cầu mong
Sự an toàn, để được ơn ban phát.
Con sẽ làm chứng nhân bằng cái chết,
Nếu đó là ơn huệ Chúa thương ban,
Dẫu thân con thật bất xứng vô vàn,
Một cái chết trong cô đơn sầu tủi,
Một cái chết trong âm thầm tăm tối,
Để vinh quang, quyền lực Chúa bừng lên,
Để mọi lời chúc tụng lẫn ngợi khen
Đều quy thuộc về một mình Thiên Chúa.
 
Lm. Phêrô Phan Văn Lợi, TGP Huế