Dòng Thánh Tâm Huế: Thông báo Thánh Lễ Khấn Dòng 2021

4062
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Dòng Thánh Tâm Huế hân hoan kính báo Thánh Lễ Khấn Dòng cho 11 tập sinh vừa hoàn tất 1 năm huấn luyện tại Tập Viện và 25 tu sĩ vĩnh khấn.
Xin tạ ơn Thiên Chúa vì Dòng Thánh Tâm Huế sẽ có thêm 11 anh em tuyên khấn lần đầu và 25 anh em vĩnh khấn dấn bước trong tình yêu và muốn được đắm chìm trong biển cả tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu, để có thể trở nên những “chuyên viên” của tình yêu phục vụ sứ mạng làm vinh danh Chúa và giúp đỡ các linh hồn.