Những thành quả, hoa trái mà anh em Thánh Tâm thừa hưởng ngày hôm nay ghi dấu những công khó, hy sinh của các Bậc Tiền nhân đã âm thầm vun đắp. Các vị là những người cha, người anh… đã gắn bó với những thăng trầm lịch sử của Dòng. Hoài niệm về lịch sử đáng tự hào này, chúng ta cùng nhìn lại dấu ấn của các Bậc Tiền nhân thuở ban đầu, qua một vài hình ảnh quý giá được lưu giữ…

Biên tập: Đức Hoàng, CSC