Xin cho những người đang nghiện ngập được tận tình giúp đỡ và đồng hành để họ được giải thoát khỏi tình trạng đau khổ này.

Trên thế giới và trong Giáo Hội, có nhiều anh chị em của chúng ta đang phải vật lộn với nạn nghiện ngập. Thực vậy, gần một nửa dân số Mỹ báo cáo rằng trong gia đình hoặc bạn bè của họ có người đang nghiện ma túy. Và cứ bảy người báo cáo bị nghiện thì có một người nghiện không làm chủ được chính mình. Ngày nay, mạng internet cung cấp một con đường rộng lớn cho hành vi gây nên sự nghiện ngập, cả những người sử dụng internet, các thiết bị điện tử và các phim ảnh khiêu dâm. Sau cùng, sự nghiện ngập gây tác hại lớn lao là phá hủy mối tương quan giữa con người với con người. Có gia đình nào mà chưa từng trải qua khó khăn khủng hoảng do sự nghiện ngập gây ra?

Bất cứ yếu tố nào đẩy một người tới con đường nghiện ngập, đều phá hủy mối tương quan giữa người đó với Thiên Chúa, với gia đình, và với bạn bè.

Người nghiện ngập trải qua một sự cô đơn kinh khủng. Bởi Giáo Hội như những anh chị em gắn kết với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta nhận ra và cầu nguyện cho những ai đang bị dày vò bởi sự nghiện ngập, xin cho những nhu cầu của họ được đáp ứng bằng sự giúp đỡ về chuyên môn, và xin cho mối tương quan của họ với Thiên Chúa và mọi người được củng cố vững mạnh và được chữa lành.

Chúng ta hân hoan bởi đức tin Ki-tô giáo của mình, là Chúa Giê-su đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Đó là chiến thắng vinh quang của Chúa Giê-su và là món quà tuyệt hảo Ngài dành cho chúng ta. Trong Bí tích Rửa Tội, mỗi người chúng ta được dự phần vào mầu nhiệm này, được rửa sạch tội lỗi và được chiếu sáng bởi ân sủng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta phải đấu tranh để được “cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang.” (Rm 8,21), và cụ thể của món quà này sẽ được thể hiện trong cuộc sống của chúng ta. Là chúng ta hãy cầu nguyện cho anh chị em mình đang vật lộn với cơn nghiện, xin cho họ được tận tình giúp đỡ và được đồng hành. Nhờ những mối tương quan đem lại sự chữa lành, giúp họ tiến tới sự hồi phục, hầu họ được hưởng nếm niềm vui sâu xa của phẩm giá đích thực của họ, họ là hình ảnh Thiên Chúa.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao