Địa chỉ liên lạc

1. Địa chỉ trụ sở chính tại Huế:

 • DÒNG THÁNH TÂM HUẾ
 • Địa chỉ: 67 Phan Đình Phùng, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
 • Điện thoại: +84 234 3825048
 • Website: dongthanhtamhue.net
 • Email liên lạc với Văn Phòng: dongthanhtam@gmail.com

2. Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

 • ĐỆ TỬ VIỆN DÒNG THÁNH TÂM HUẾ
 • Địa chỉ: 67 Phan Đình Phùng, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 0984 775 885
 • Linh mục phụ trách ơn gọi: Lm. Giuse Dương Bảo Tịnh, CSC
 • Email liên lạc về ơn gọi: duongbaotinh@gmail.com

3. Mọi thắc mắc, góp ý & bài viết xin gửi về:

 • Email : bantruyenthongdtt@gmail.com
Nhà Trung Ương tại Huế