Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024

Từ bữa ăn thường ngày đến Bí tích Thánh Thể

Thời sự Thần Học – Số 38, tháng 12/2004, tr. 30-54 Dẫn nhập Cử hành Thánh lễ chính là cử hành bí tích cao trọng nhất...

“Tin vào ai”, “tin vào điều gì”, và “tin” trong Tin mừng Gio-an

Thời sự Thần học – Số 58, tháng 11/2012, tr. 45-74 Dàn bài I. Động từ “pisteu,w” (tin) trong Tin Mừng Gio-an II.Cách dùng động từ “pisteu,w”...

Phải chăng: “…Lịch sử của tự do bắt đầu bằng sự dữ…”

Thời sự Thần học – Số 1, tháng 3/2010, tr. 48-58. PHẢI CHĂNG: “... LỊCH SỬ CỦA TỰ DO BẮT ĐẦU BẰNG SỰ DỮ…” (E. Kant)? Đó...

Quan niệm cứu độ của Phật Giáo và Kitô Giáo

Thời sự Thần học – Số 1, tháng 3/2010, tr. 93-107. Tôn giáo nào cũng quan niệm về cứu độ cho riêng tôn giáo mình,...

Đâu là ý nghĩa uyên nguyên của sự cứu độ?

Thời sự Thần học – Số 4, tháng 12/2009, tr. 112-128. Các hạn từ chính: tạo dựng, hình ảnh Thiên Chúa, nhập thể, cuộc xuất...

DANH MỤC

BÀI MỚI NHẤT