Thứ Tư, Tháng Hai 1, 2023

Trở thành Linh mục trong linh đạo Dòng Thánh Tâm Huế

TRỞ THÀNH LINH MỤC TRONG LINH ĐẠO DÒNG THÁNH TÂM HUẾ Dẫn nhập Huấn thị “Những liên hệ hỗ tương” (Mutuae Relationes) (số 11) viết: “Trong thời...

Sống hiền lành và khiêm nhường – GB. Bùi Tuần

1. Chúa Giêsu đã tự giới thiệu mình là người hiền lành và khiêm nhường. Người nói: “Anh em hãy học với tôi, vì...

BÀI MỚI NHẤT