Monday, September 20, 2021

Tháng 6 kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Posted onKhi ấy, trong những lần Chúa Giêsu hiện ra với Thánh Maria Ma-ga-ri-ta Alacoque, một nữ tu Dòng Thăm Viếng tại Pháp, Ngài...

Những ân sủng đi đôi với sự thánh hiến ngày thứ...

Quả phúc thứ nhất đi đôi với việc lành này là ơn phù trợ đặc biệt trong giờ chết, với ơn bền đỗ đến...

2 Lời cầu nguyện cho các Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng...

Những lời cầu nguyện này bày tỏ tình yêu đối với Chúa Giêsu cũng như mối quan tâm đến những thách thức mà toàn...

Tình Yêu của Trái Tim Chúa

Hướng Dẫn: Trái tim thường được vẽ như biểu hiệu của tình yêu thương./ Hội Thánh dành thứ sáu (đầu tháng) kính Thánh Tâm...