Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 10, 2022

Thứ bảy Tuần 3 Mùa Chay: “Người thu thuế ra về được khỏi tội”

Hình ảnh hai người, một người đạo đức và một người tội lỗi cùng lên đền thờ cầu nguyện, nhưng kết quả lại hoàn...

25/03: Truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” SUY...

Mừng kính thánh Giuse- Bạn trăm năm Đức Maria (19/03): Thinh lặng lắng nghe tiếng Chúa

Chúng ta đã nghe trong kinh cầu thánh Giuse, và các giáo huấn nói về những nhân đức nổi bật của ngài như: Giuse...

Thứ Tư Lễ Tro- Năm C: Trở về với Thiên Chúa

Mùa Chay là thời gian thuận tiện cho việc canh tân đời sống cá nhân và cộng đoàn, hầu có thể dẫn chúng ta...

Hãy tha thứ để được thứ tha- Chúa Nhật 7 TN, Năm C

Theo tính tự nhiên và trong nhiều nền văn hóa, người ta thường dạy những người thuộc cấp hãy yêu bạn hữu và ghét...

Lời Chúa và cuộc sống- Thứ 4 ngày 29/12: Chúa Giêsu là Ánh Sáng

Câu chuyện kể rằng: "Một đêm khuya nọ, có một cậu bé hấp hối và người mẹ góa phải đi bộ cả chục cây...

Lời Chúa và cuộc sống: MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM- Sống và làm chứng cho Tin Mừng

"Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy". ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 9,23-26). 23 Khi...

Phút cầu nguyện: Cầu cho các nạn nhân qua đời vì Covid-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 7:11-17) (11) Sau đó, Ðức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn...

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXI TN năm B: Mến Chúa yêu người

Lời Chúa Mt 22,34-40 Trong bài TM hôm nay, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến trọng tâm của Kitô giáo là Mến Chúa và yêu...

Bài suy niệm lễ kỷ niệm Cung hiến Thánh đường Dòng Thánh Tâm Huế 16.10.2007 – 2021

Bài đọc I: Is 56, 1.6-7 Bài đọc II: 1Cr 3, 9-11.16-17 Tin mừng: Ga 4, 19-24 Đền Thờ là nơi Thiên Chúa hiện diện và gặp...

BÀI MỚI NHẤT