Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024

Tháng Sáu: Tháng Thánh Tâm

Từ cạnh sườn bị đâm thâu, với trái tim rộng mở, máu và nước chảy ra khai sinh Hội Thánh, và 7 nguồn ơn...

Ngày ba mươi: Trái tim khôn ngoan

“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.” (Lc 4:4) Thánh Phao-lô phân biệt rạch ròi giữa sự khôn ngoan của thế gian và của...

Ngày hai mươi chín: Trái tim thuộc về Thiên Đàng

“Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.” (Lc 12:34) Thánh Phao-lô nổi tiếng có sự phân biệt giữa những...

Ngày hai mươi tám: Trái tim kiên nhẫn

 “Đặt ngón tay vào đây” (Ga 20:27) Đã nhiều lần Chúa Giê-su tỏ ra bực tức vì sự thiếu đức tin của những người đến...

Ngày hai mươi bảy: Trái tim bình an

 “Thầy để lại bình an cho anh em” (Ga 14:27) Mỗi đêm Giáng sinh vào Thánh lễ lúc nửa đêm, chúng ta đọc sách Tiên...

Ngày hai mươi sáu: Trái tim Thánh Thể

“Đây là mình Thầy” (Lc 22:19) Bản chất của tình yêu là sự tự hiến. Chúng ta trở thành một món quà cho người khác...

Ngày hai mươi lăm: Trái tim cao thượng

“Hãy yêu kẻ thù” (Lc 6:27) Tính phổ quát của trái tim Chúa Giê-su đã đi đến tột độ là yêu thương những người ghét...

Ngày hai mươi bốn: Trái tim phổ quát

“Mọi người đang tìm Thầy đấy” (Mc 1:37) Tất cả chúng ta đều có những người chúng ta có thiện cảm và những người làm...

Ngày hai mươi ba: Trái tim vâng lời

“Vì bất cứ điều gì Cha làm, Con cũng làm như vậy” (Ga 5:19) Một số người thích nghĩ về Chúa Giê-su như Che Guevara...

Ngày hai mươi hai: Trái tim dũng cảm

“Người cương quyết lên đường đi Giê-ru-sa-lem” (Lc 9:51) Đôi khi chúng ta nghĩ Chúa Giê-su bị số phận dẫn đến cuộc khổ nạn và...

Ngày hai mươi mốt: Trái tim an ủi

“Anh em đừng xao xuyến” (Ga 14,1) Chúa Giê-su tự cho mình là Mục Tử Nhân Lành, người biết và bảo vệ đàn chiên của...

DANH MỤC

BÀI MỚI NHẤT