Thư của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 gửi cộng đồng...

Anh chị em thân mến! 1. Kỷ niệm 100 năm ngày thánh hiến loài người cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, biến cố này được Vị...

Thông điệp về việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu của...

Thông điệp về việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu của Đức Thánh Cha Piô XII gửi các Tổng Giám Mục, các Giám Mục...