Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
Trang chủSUY NIỆM LỜI CHÚASuy niệm hằng ngày

Thứ Bảy, tuần 4 Mùa Chay

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an ( Ga 7,40-53) Khi ấy, Đức Giê-su giảng dạy tại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Trong dân chúng, có...

Yêu mến (Thứ Sáu tuần VII Phục Sinh)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 21,15-19) 15 Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giê-su...

Hiệp Nhất Với Nhau Trong Chúa (Thứ Năm tuần VII Phục Sinh)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 17,20-26) 20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy...

Kết hiệp với Chúa (Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 17,11b-19) 11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy...

Lời nguyện hiến tế và cầu bầu (Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 17,1-11a) 1 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy...

 Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian (Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh)

Lời Chúa: (Ga 16, 29-33) Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng...

Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha (Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh)

Khi đối diện với lưỡi hái tử thần, với sự chết, tâm lý chúng ta thường hốt hoảng, hoang mang, và lo sợ. Chúng...

Thứ Năm Tuần 33 Thường niên

Lời Chúa: Lc 19, 41-44 “Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi...

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (8,1-3) 1 Hôm đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin...

Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm C

Có một bi kịch đã kết thúc như sau: Đời sống tình cảm giữa đội vợ chồng đã rạn nứt đến độ hầu như...

Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh. Những giới hạn

Lời Chúa: Ga 14, 21-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ,...

DANH MỤC

BÀI MỚI NHẤT