Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 2, 2022
Trang chủSUY NIỆMSuy niệm hằng ngày

Thứ Năm Tuần 33 Thường niên

Lời Chúa: Lc 19, 41-44 “Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi...

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (8,1-3) 1 Hôm đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin...

Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm C

Có một bi kịch đã kết thúc như sau: Đời sống tình cảm giữa đội vợ chồng đã rạn nứt đến độ hầu như...

Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh. Những giới hạn

Lời Chúa: Ga 14, 21-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ,...

Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh. Ðường về quê trời

Lời Chúa: Ga 14, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên...

Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh. Củng cố đức tin

Lời Chúa: Ga 13, 16-20 Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: "Thật, Thầy bảo thật các con:...

Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh. Con đường hiến thân

Lời Chúa: Ga 6, 53-60 Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà...

Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. Tin vào Lời Chúa – cử hành Thánh Thể

Lời Chúa: Ga 6, 44-51 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: "Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai...

Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. Ý nghĩa của cuộc sống

Lời Chúa: Ga 6, 35-40 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta,...

Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh – THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ. Lễ Kính

Lời Chúa: Ga 14, 6-14 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai...

BÀI MỚI NHẤT