CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN năm B. Đời Tông Đồ

Lời Chúa: Mc 6, 30-34 Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các...

Chúa Nhật 15 Thường Niên B: Lên đường truyền giáo

Lời Chúa: Mc 6,7-13 Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho...

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN năm B. Thân phận ngôn sứ

Lời Chúa: Mc 6,1-6 Khi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa-bát, Người bắt...

Chúa Nhật XIII Thường Niêm Năm B: Đích đến của đức...

Lời Chúa: Mc 5, 21-43 Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh...

Chúa Nhật tuần 11 Thường Niên năm B. Nước Thiên Chúa...

Lời Chúa: Mc 4,26-34 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này : “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một...

Chúa nhật 30/05/2021, lễ Chúa Ba Ngôi, lễ trọng, sự hợp...

Lời Chúa: Mt 28,16-20 Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông...

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN năm B. Lễ Trọng. NGÀY QUỐC...

Lời Chúa: Mc 16,15-20 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp...

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH năm B – Tình yêu cao...

Lời Chúa: Ga 15, 9-17 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến...

Chúa nhật VI Phục sinh năm B: Ga 15,9-17 – Khúc...

Lời Chúa: GA 15,9-17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu...

Chúa nhật 5 Phục sinh năm B: Cây nho sai trái

Tin Mừng: GA 15,1-8 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng...

Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm B: Mục tử đích thật

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM B: GA 10,11-18 Khi ấy Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành....

Chúa nhật III Phục sinh năm B: Chứng nhân cho Thầy

TIN MỪNG: LC 24,35-48 Khi ấy, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình...

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH năm B – Chứng nhân về...

Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra...

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH năm B. KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT...

Lời Chúa: Ga 20, 19-31 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn...

Chúa nhật Phục sinh Năm B: Gặp Đấng Phục Sinh

Hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su....

CHÚA NHẬT PHỤC SINH năm B – Chúa Giêsu Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 20, 1-9 Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá...

Chúa Nhật LỄ LÁ năm B – Chúa Giêsu: tung hô...

BÀI THƯƠNG KHÓ: Mc 14,1 – 15,47 “Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Hai ngày trước Lễ Vượt Qua và Tuần Lễ ăn...

Chúa nhật lễ lá Năm B : Ý nghĩa cuộc khổ...

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B : MC 14,1-15,47 Ý NGHĨA CUỘC KHỔ NẠN CỦA ĐỨC GIÊSU Bài Tin Mừng hôm nay muốn giúp Ki-tô hữu...

Chúa Nhật V Mùa Chay năm B – Định luật của...

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM B : GA 12,20-33 Khi ấy, trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp....

Chúa Nhật IV Mùa Chay năm B – Con Người phải...

Lời Chúa: Ga 3, 14-21 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào,...