Những thắc mắc về giáo luật đời sống thánh hiến: Tổng...

NHỮNG THẮC MẮC VỀ GIÁO LUẬT ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN CÁC DÒNG TU (Điều 607 – 709) VẤN ĐỀ 81: TỔNG TU NGHỊ (đ. 631) Việc thực hành...

Kinh cầu cho Tu Nghị

Lạy Chúa Cha, chúng con tin thật Chúa là Chúa cả toàn năng. Xin Chúa lấy quyền phép cao cả vô cùng của Chúa...

Tu Nghị Chuẩn Bị hướng tới Tổng Tu Nghị XX (nhiệm...

Chiều ngày 01.5.2021, Tu Nghị Chuẩn Bị hướng tới Tổng Tu Nghị XX đã diễn ra tại Cộng đoàn Thánh Tâm Thị Nghè với...