Monday, September 20, 2021
Trang chủ TÌM HIỂU ƠN GỌI Ơn gọi Dòng Thánh Tâm

Ơn gọi Dòng Thánh Tâm

Kỳ tuyển vào Thỉnh viện của 14 anh em Đệ tử...

Tiến thân trong đời sống ơn gọi dâng hiến là một hành trình xuyên suốt qua từng giai đoạn. Ở đó, mỗi ứng sinh...

Tìm hiểu ơn gọi

Dòng Thánh Tâm Huế được Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys – Giám mục Giáo phận Huế thành lập vào ngày 09/10/1925. SỨ MẠNG Với...

Giai đoạn huấn luyện

Mục đích đầu tiên của việc huấn luyện là giúp các ứng sinh và các khấn sinh khám phá, thủ đắc và đào sâu...