Dòng Thánh Tâm Huế được ĐỨC CHA EUGÈNE MARIE JOSEPH ALLYS – Giám mục Giáo phận Huế thành lập vào ngày 09/10/1925. Với châm ngôn “Hãy đi giảng dạy cho muôn dân” (Mt 28,19), các Tu sĩ mang sứ mạng truyền bá Tin Mừng, đặc biệt qua việc giảng dạy Giáo lý Kitô giáo cho các tín hữu cũng như cho các anh em lương dân (HP.1)

THƯ MỤC VỤ

DÒNG THÁNH TÂM HUẾ - VIỆT NAM

Euntes Docete Omnes Gentes - Hãy đi giảng dạy muôn dân