Thứ Hai, Tháng Tư 15, 2024
Trang chủThánh Tâm Chúa GiêsuKinh nguyệnPhép lần hột Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu

Phép lần hột Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu

PHÉP LẦN HỘT
RẤT THÁNH TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU
Trước hết đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng và một Kinh Tin Kính, đoạn đọc kinh nguyện sau:
Chúng con kính lạy linh hồn Đức Chúa Giêsu Kitô cực tốt cực lành, xin hãy làm cho chúng con được nên thánh.
Chúng con kính lạy R. T. T. T. Đức Chúa Giêsu cực sang cực trọng, xin hãy làm cho lòng chúng con được sốt sắng kính mến.
Chúng con kính lạy xác thánh Đức Chúa Giêsu cực thanh cực sạch, xin hãy cứu chữa chúng con.
Chúng con kính lạy Máu Thánh Đức Chúa Giêsu cực châu báu, xin hãy làm cho chúng con được say mến lòng phước đức.
Chúng con kính lạy Nước bởi cạnh nương long Chúa mà chảy ra, xin hãy rửa chúng con cho sạch.
Chúng con kính lạy sự thương khó Đ.C.G  rất thánh rất trọng, xin hãy làm cho chúng con được mạnh mẽ bền lòng chịu khó.
Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân rất lành, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện, xin Chúa cho chúng con được ẩn mình vào trong dấu thánh Chúa.
Xin chớ để chúng con khi nào lìa khỏi mặt Chúa, xin bầu chữa chúng con cho khỏi kẻ nghịch thù. Lạy Chúa, khi chúng con lâm chung xin gọi chúng con đến trước đài tiền Chúa
A Thánh Mẫu Maria, là Mẹ Đức Chúa Giêsu rất khoan thay, nhân thay, xin cầu nguyện cho chúng con được hiệp làm một cùng các Thánh Thiên Thần, và các Thánh mà cảm tạ ngợi khen Chúa chúng con đời đời chẳng cùng.  Amen.
Kinh ngăn
Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành dịu dàng, xin hãy làm cho lòng chúng con nên như  R.T. T. T. Chúa chúng con.
Chúng con thờ lạy Đức Chúa Giêsu Kitô đã chịu lo buồn sầu não trong vườn Giếtsêmani, lại bây giờ hằng ngày còn chịu những kẻ ngỗ nghịch, vô nhân bội nghĩa làm mọi sự xấu hổ sỉ nhục trong phép Thánh Thể dường ấy.
Lạy Đức Chúa Giêsu cực sang cực trọng, chúng con nhìn xem Chúa là Đấng rất thánh rất cao và Chúa cả cai trị hết mọi sự. Amen.
Lạy cha… Kính Mừng…
Kinh Lần Hột
Chúng con thờ lạy R.T.T.T. Đức Chúa Giêsu hay thương yêu vô cùng.
Xin hãy lấy lửa yêu mến trong Rất Thánh Trái Tim mà đốt lòng chúng con cho được sốt sắng kính mến Chúa.
 Hễ lần được một chục thì đọc kinh Ngăn, và một Kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng; sau cùng lần được ba hột thì đọc kinh Ngăn, và một Kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và kinh sau này:
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu rất khoan dung dịu dàng, chúng con sấp mình xuống dưới chân Chúa chúng con, chúng con phú dâng trót lòng chúng con cùng mọi sự tưởng lo và ước ao cho Chúa đến trọn đời; xin hãy nhận lấy vì công nghiệp Rất Thánh Trái Tim Chúa chúng con. Xin Chúa hãy làm cho lòng phàm hèn chúng con trở nên của xứng đáng và đẹp đẽ trước mặt Chúa chúng con, xin vì công nghiệp lòng lành Chúa thương xót vô cùng, hãy ban ơn phù hộ cho lòng chúng con hằng nhớ một Chúa là Chúa thật lòng chúng con chẳng có khi khuây. Xin Chúa hãy hãm cầm lòng lăng loàn chúng con và đỡ lấy cho vững kẻo yếu đuối, vì hay hứa mọi sự mà chẳng hề làm việc gì. Vốn lòng chúng con thật là yếu đuối nhưng mà Chúa là sự mạnh mẽ lòng chúng con, xin Chúa hãy giúp lòng chúng con được làm mọi việc cho sáng danh Chúa, lại cho được hằng tưởng nhớ ước ao cùng kính mến một Chúa mà thôi.
Ấy vậy, Chúa đã biết thật lòng chúng con là tôi tá Chúa, và cũng là của tế lễ hằng dâng mình cho Chúa; nhân vì sự ấy xin Chúa hãy làm cho lòng chúng con được no đầy mọi sự nhân đức, xin Chúa hãy đạp xuống cho được khiêm nhượng, xin hãy thêm sức cho được mạnh mẽ, xin hãy ngăn cấm kẻo đi dông dài lại làm cho được sốt sắng kính mến và trở nên trong sạch cùng nên thánh cho được đẹp ý Chúa chúng con. Amen.
X  Ớ rất thánh Trái Tim Chúa chuộc chúng con.
Đ  Hay thương yêu chúng con vô ngần.
X  Xin hãy lấy lửa yêu mến trong R.T.T.T. Chúa.
Đ  Mà đốt lòng chúng con cho được sốt sắng kính mến.
 

Bài liên quan

Giờ Thánh Phạt Tạ (E-book)

“Việc tôn thờ Trái Tim cực Thánh Chúa Giêsu là trường học hữu hiệu nhất về TÌNH YÊU THIÊN CHÚA. Bởi vì Tình Yêu vốn là nền tảng của Nước Trời, phải được xây dựng trong các Linh Hồn, các gia đình và các Quốc Gia”.

Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 2023 – Mừng Tước hiệu Dòng Thánh Tâm Huế

“Lòng sùng kính Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu quan trọng đến nỗi khi được thực hành đúng đắn, có thể được coi như...

BÀI MỚI NHẤT

DẤU ẤN NĂM THÁNH

BÀI XEM NHIỀU

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Đăng ký bản tin của chúng tôi để nhận tin tức và cập nhật mới nhất!