Lưu trữ hàng ngày: Jan 20, 2021

Tình yêu muốn chúng ta làm gì lúc này?

Tất cả chúng ta đều được kêu gọi tự vấn mình cùng một câu hỏi rằng: trước những chuyện hiện giờ, tình yêu muốn...

ĐTC Phanxicô: Chỉ đối thoại không đủ giúp các Ki-tô hữu hiệp nhất; cần cầu nguyện

Đức Thánh Cha nhắc rằng chủ đề của Tuần cầu nguyện cho hiệp nhất năm nay nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu của...

Thứ 5 tuần II mùa Thường Niên – Động lực đến với Chúa

Lời Chúa: Mc 3,7-12 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ...
- Advertisment -

Most Read