Lưu trữ hàng ngày: Mar 12, 2021

Các yếu tố chính yếu của các tu hội thánh hiến

CÁC YẾU TỐ CHÍNH YẾU CỦA CÁC TU HỘI THÁNH HIẾN Tuấn Vũ, CSC. Phần III trong quyển II của bộ Giáo luật 1983 ngay sau...
- Advertisment -

Most Read