Lưu trữ hàng ngày: Mar 3, 2021

Thứ Năm Tuần II Mùa Chay – Người giàu có và Ladarô

Lời Chúa: Lc 16, 19-31 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm...

Các nguyên tắc về quyền bính của Bề trên trong việc phục vụ cộng đoàn (đ. 618)

Các nguyên tắc về quyền bính của Bề trên trong việc phục vụ cộng đoàn (đ. 618) Tuấn Vũ, CSC. Dẫn nhập Điều 618 của bộ Giáo...
- Advertisment -

Most Read