Lưu trữ hàng ngày: Mar 7, 2021

Thứ Hai tuần III Mùa Chay – Đời sống đức tin thật

Lời Chúa: Lc 4, 24-30 (Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): “Quả thật, Ta...

Cáo phó : Ông cố Phêrô Nguyễn Thái Lam, Thân phụ của cha Phêrô Nguyễn Thái Công, CSC

Ông cố Phêrô Nguyễn Thái Lam, Thân phụ của cha Phêrô Nguyễn Thái Công, CSC (Dòng Thánh Tâm Huế) đã hoàn tất cuộc lữ...
- Advertisment -

Most Read