Lưu trữ hàng ngày: Mar 27, 2021

Chúa Nhật LỄ LÁ năm B – Chúa Giêsu: tung hô và thương khó

BÀI THƯƠNG KHÓ: Mc 14,1 – 15,47 “Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Hai ngày trước Lễ Vượt Qua và Tuần Lễ ăn...

Chúa nhật lễ lá Năm B : Ý nghĩa cuộc khổ nạn của Đức Giêsu

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B : MC 14,1-15,47 Ý NGHĨA CUỘC KHỔ NẠN CỦA ĐỨC GIÊSU Bài Tin Mừng hôm nay muốn giúp Ki-tô hữu...

ĐHY Tổng trưởng Bộ Tu sĩ: tu sĩ là chứng tá sự thiện mỹ của Thiên Chúa

Trong thư gửi các tu sĩ nam nữ nhân dịp kỷ niệm 25 năm thánh Giáo hoàng Gioan Phao-lô II ban hành Tông huấn...
- Advertisment -

Most Read