Lưu trữ hàng ngày: Aug 4, 2020

Thứ tư tuần XVIII Thường Niên – Lòng tin bà mẹ ngoại giáo

Lời Chúa: Mt 15, 21-28 Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở...

Đại dịch và khủng hoảng kinh tế ở Thánh Địa

Ông Vincenzo Bellomo, người đứng đầu Hiệp hội trợ giúp Đất Thánh ở Bêlem mô tả tình hình kinh tế suy thoái của các...
- Advertisment -

Most Read