Lưu trữ hàng ngày: Aug 9, 2020

Được xây trên Đá: khảo sát việc sống đức tin trong thời Covid-19

Đại học Giáo hoàng Urbaniana thực hiện một cuộc khảo sát ở Châu Phi, Châu Á và Châu Đại Dương với tên gọi “Sống...

Thánh LÔRENSÔ, phó tế, tử đạo (+258)

Thánh Laurensô là vị thánh tử đạo Roma được biết đến nhiều nhất. Từ thế kỷ thứ IV, một mình ngài ngoài các thánh...

Thứ hai tuần XIX Thường Niên – THÁNH LÔRENXÔ – Hạt lúa thối đi, sinh nhiều bông hạt

Lời Chúa: Ga 12, 24-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa...

Thánh lễ Khấn Dòng Thánh Tâm Huế 2020

Trong niềm tin tưởng và phó thác vào tình yêu Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng mà Anh em đã xác tín: “Ngài đã quyến...
- Advertisment -

Most Read