Lưu trữ hàng ngày: Aug 18, 2020

Thứ Tư tuần 20 thường niên – Lòng nhân lành của Chúa

Lời Chúa: Mt 20, 1-16a Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước Trời giống như chủ nhà kia...

Thứ Ba tuần 20 thường niên – Đường vào Nước Trời

Lời Chúa: Mt 19, 23-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó...
- Advertisment -

Most Read