Lưu trữ hàng ngày: Aug 21, 2020

Thứ Bảy tuần 20 thường niên – Đức Maria Nữ Vương

* Vì cả thân xác cũng đã được biến đổi, Đức Maria trong vinh quang mông triệu đã trở nên thành công tối hậu của...

Cáo phó: Ông cố Phaolô Trần Đình Tàng

Ông cố Phaolô Trần Đình Tàng, thân phụ linh mục Phaolô Trần Đình Biệt, SDB (Dòng Salêdiêng Don Bosco) và linh mục Phaolô Trần...
- Advertisment -

Most Read