Lưu trữ hàng ngày: Aug 14, 2020

XIN GÌ MÙA COVID?

Trong suốt những tuần qua, nhân loại phải tiếp tục căng mình mà vật lộn với đại dịch Covid-19 quay trở lại. Người ta...

Thứ bảy tuần 19 thường niên – ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Cầu cho giáo dân. Chúa đoái nhìn phận hèn tớ nữ...

15/08 – Thứ bảy tuần 19 thường niên – ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. "Đấng toàn năng đã...
- Advertisment -

Most Read