Lưu trữ hàng ngày: Dec 3, 2020

Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới gửi Sứ điệp Giáng sinh

Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới gửi Sứ điệp Giáng sinh Ngọc Yến Vatican News (2.12.2020) – Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới (WCC)...
- Advertisment -

Most Read