Lưu trữ hàng ngày: Dec 7, 2020

Thứ Ba tuần II Mùa Vọng – ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI – Nhớ lại và lắng nghe

LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38 Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh...

Vạ huyền chức đối với linh mục Đaminh Nguyễn Chu Truyền

Thông cáo của Văn phòng Tòa Giám mục Đà Lạt về việc Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã ra quyết định áp...
- Advertisment -

Most Read