Lưu trữ hàng ngày: Dec 8, 2020

Thứ Tư tuần II Mùa Vọng – Dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng

LỜI CHÚA: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng,...

Các tín hữu Hong Kong được mời gọi canh tân giáo xứ

Canh tân giáo xứ là chủ đề trọng tâm cho năm mục vụ tiếp theo của giáo phận Hong Kong. Điều này đã được...
- Advertisment -

Most Read