Lưu trữ hàng ngày: Dec 22, 2020

Thứ Tư tuần IV Mùa Vọng – Ê-li-a đến chấn chỉnh

LỜI CHÚA: Lc 1, 57-66 Khi đến ngày sinh, bà Isave hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ...

ĐTC tiếp kiến các nhân viên Vatican

Sau khi gặp gỡ các Hồng y và Giáo Triều Roma sáng ngày 21/12/2020, Đức Thánh Cha đã xuống Đại thính đường Phaolô VI...
- Advertisment -

Most Read