Lưu trữ hàng ngày: Dec 10, 2020

Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng – Chủ quan, phiến diện

LỜI CHÚA: Mt 11, 16-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống...

Khi một linh mục bị huyền chức

Bạn nghĩ gì khi nghe tin một linh mục bị huyền chức, hoặc nghe những tin về một sì-can-đan của một cha, hay một...
- Advertisment -

Most Read