Lưu trữ hàng ngày: Apr 3, 2021

Hỡi thần chết, chiến thắng người đâu?

HỠI THẦN CHẾT, CHIẾN THẮNG NGƯƠI ĐÂU? Đạp dưới chân hai con người sa ngã, Từ Địa đàng, ngươi đã vụt đứng lên, Tiếng thét vang, rúng...

Chúa nhật Phục sinh Năm B: Gặp Đấng Phục Sinh

Hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su....

CHÚA NHẬT PHỤC SINH năm B – Chúa Giêsu Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 20, 1-9 Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá...
- Advertisment -

Most Read