Lưu trữ hàng ngày: Apr 4, 2021

Thứ Hai tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH – Kiểm duyệt tin tức

Lời Chúa: Mt 28, 8-15 Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo...

Đêm Vọng Phục Sinh 2021 tại giáo xứ Thánh Tâm Bình Điền

Hành trình 40 ngày Chay Thánh đã đi qua bằng việc sám hối, hy sinh hãm mình và làm việc bác ái…Là thời gian...
- Advertisment -

Most Read