Lưu trữ hàng ngày: Apr 30, 2021

Thánh lễ An táng bà cố Matta Đỗ Thị Thiên, thân mẫu cha Antôn Huỳnh Đầy, CSC

“Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong cõi chết Ngài đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, nguồn vinh...

Thứ Bảy đầu tháng, tuần IV Phục Sinh – Người thợ vô danh: Thinh lặng, cầu nguyện và xin vâng

Lời Chúa: Mt 13, 54-58 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường, họ bỡ ngỡ và nói...
- Advertisment -

Most Read