Lưu trữ hàng ngày: Apr 5, 2021

Thứ Ba tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH – Niềm tin Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 20, 11-18 Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai...
- Advertisment -

Most Read