Lưu trữ hàng ngày: Apr 25, 2021

Thứ Hai tuần IV Phục Sinh – Chúa chiên lành

Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng...

Video: Lễ giỗ lần thứ 85 của Đức Cha Tổ Phụ Eugène Marie Joseph Allys Lý (23/4/1936-23/4/2021)

https://www.youtube.com/watch?v=tIg_d88IkWQ Truyền thông Dòng Thánh Tâm Huế

Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm B: Mục tử đích thật

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM B: GA 10,11-18 Khi ấy Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành....
- Advertisment -

Most Read