Lưu trữ hàng ngày: May 28, 2021

ĐTC Phanxicô: Chúng ta muốn để lại cho con em mình thế giới như thế nào?

Ngày 25/5, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp video nhân dịp Bộ Phục vụ Phát triển Con người toàn diện công bố...
- Advertisment -

Most Read