Lưu trữ hàng ngày: May 15, 2021

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN năm B. Lễ Trọng. NGÀY QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI. Chúa lên trời

Lời Chúa: Mc 16,15-20 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp...
- Advertisment -

Most Read