Lưu trữ hàng tháng: June, 2021

Thứ Năm đầu tháng, Tuần XIII Thường Niên – Chúa có quyền tha tội

Lời Chúa: Mt 9, 1-8 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho...

Ngày ba mươi: Trái tim khôn ngoan

“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.” (Lc 4:4) Thánh Phao-lô phân biệt rạch ròi giữa sự khôn ngoan của thế gian và của...

Thứ Tư tuần XIII Thường Niên – Chúa chữa 2 người bị quỉ ám

Lời Chúa: Mt 8,28-34 Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ...

Ngày hai mươi chín: Trái tim thuộc về Thiên Đàng

“Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.” (Lc 12:34) Thánh Phao-lô nổi tiếng có sự phân biệt giữa những...

Thứ 3 tuần XIII Thường niên: THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ – Giáo Hội phục vụ

Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con...

Ngày hai mươi tám: Trái tim kiên nhẫn

“Đặt ngón tay vào đây” (Ga 20:27) Đã nhiều lần Chúa Giê-su tỏ ra bực tức vì sự thiếu đức tin của những người đến...

Thứ Hai tuần XIII Thường Niên:

Lời Chúa: Mt 8, 18-22 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên...

Ngày hai mươi bảy: Trái tim bình an

“Thầy để lại bình an cho anh em” (Ga 14:27) Mỗi đêm Giáng sinh vào Thánh lễ lúc nửa đêm, chúng ta đọc sách Tiên...

Chúa Nhật XIII Thường Niêm Năm B: Đích đến của đức tin là sự sống

Lời Chúa: Mc 5, 21-43 Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh...

Ngày hai mươi sáu: Trai tim Thánh Thể

“Đây là mình Thầy” (Lc 22:19) Bản chất của tình yêu là sự tự hiến. Chúng ta trở thành một món quà cho người khác...

Thứ 7 tuần XII Thường Niên: Hãy tỏ ra khiêm nhường và tin tưởng trước mặt Chúa

Lời Chúa: Mt 8, 5-17 Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng...

ĐTC Phanxicô: Con đường loan báo Tin Mừng không luôn tùy thuộc vào ý muốn và dự án của chúng ta

Trong bài giáo lý về thư thánh Phaolô gửi các tín hữu Galát, Đức Thánh Cha nói rằng khi suy tư về Thư gửi...

Ngày hai mươi lăm: Trái tim cao thượng

“Hãy yêu kẻ thù” (Lc 6:27) Tính phổ quát của trái tim Chúa Giê-su đã đi đến tột độ là yêu thương những người ghét...

Thứ Sáu tuần XII Thường Niên – Chữa người phong cùi

Lời Chúa: Mt 8, 1-4 Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà...

Ngày hai mươi bốn: Trái tim phổ quát

“Mọi người đang tìm Thầy đấy” (Mc 1:37) Tất cả chúng ta đều có những người chúng ta có thiện cảm và những người làm...

Thứ Năm tuần XII Thường Niên – SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Lời Chúa: Lc 1, 57-66. 80 Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã...

Ngày hai mươi ba: Trái tim vâng lời

“Vì bất cứ điều gì Cha làm, Con cũng làm như vậy” (Ga 5:19) Một số người thích nghĩ về Chúa Giê-su như Che Guevara...
00:09:09

ĐTC Phanxicô: Trên Thánh giá, Chúa Giêsu cầu nguyện cho mỗi người chúng ta

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 16/6, suy tư về “lời cầu nguyện linh mục” của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly,...

Ngày hai mươi hai: Trái tim dũng cảm

“Người cương quyết lên đường đi Giê-ru-sa-lem” (Lc 9:51) Đôi khi chúng ta nghĩ Chúa Giê-su bị số phận dẫn đến cuộc khổ nạn và...

Thứ Ba tuần 12 thường niên. Thi hành điều muốn người khác làm cho mình

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (7,6.12-14) 6 Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Của thánh, đừng quăng cho chó;...
- Advertisment -

Most Read