Lưu trữ hàng ngày: May 25, 2021

5 Nguyên nhân nội tại gây khủng hoảng trong hôn nhân

Khi hôn nhân rơi vào bế tắc, hãy để ý những nguyên nhân có thể xảy ra. Ở một mức độ nào đó, tất cả...

Thứ Tư tuần 8 thường niên. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Phục hồi vinh quang

Lời Chúa: Mc 10, 32-45 Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và...
- Advertisment -

Most Read